fredag 25. oktober 2013

Consequences of the Renewable Energy Directive on the Norwegian energy system

Project work from NorRen Summer School

The EU Renewable Energy Directive is now implemented in the EU Member States and also adopted by Norway. The Directive has defined an overall goal for the renewable energy share for Norway to 67.5 % by 2020, which gives implications both on the energy production and the energy use. As a part of a PhD summer school project in renewable energy we have played with different scenarios for the development of new energy production and changes in consumption patterns in order to estimate how and to what extent these scenarios would lead to the fulfillment of the EU targets or not. We stress the fact that this work should be seen as an educational and intellectual exercise rather than our scientific based guesses for the development towards the 2020 goals.

onsdag 16. oktober 2013

Arven etter Hywind

Av Marit Irene Kvittem, stipendiat ved Centre for Ships and Ocean Structures/NOWITECH, NTNU

Et norsk selskap var først ute med å bygge en fullskala prototype av en flytende vindturbin; Statoils Hywind, som ble satt ut ved Karmøy i 2009. Erfaringene fra Hywind er gode, men billig og miljøvennlig vannkraft og lønnsom olje demper noe av viljen til å gjøre noe ut av visjonene om en blomstrende havvindindustri her til lands.

Det bygges i Japan
Norge, Japan og USA blir ofte nevnt som markeder for parker med flytende vindturbiner. Dette fordi de har lang kystlinje, gode vindforhold, men få grunne områder som egner seg for å bygge noe som sitter fast i bunnen. Japan fikk fart på fornybarsatsinga etter tsunamien i 2011 og sammenbruddet av atomkraftverket Fukushima I. Der er de godt i gang med flere store demonstrasjonsprosjekter for flytendevindturbiner med opp til 7MW turbiner montert på forskjellige flytende fundamenter.  USA har også kommet etter og installert sine egne prototyper. Blant disse er én fullskala turbin (i Portugal) av det amerikanske selskapet Principle Power samt en rekke mindre testmodeller (se video).

En flytende vindturbin settes ut ved Fukushima. Les mer om prosjektet her.